Obiective

 Obiectivul general al ibz este promovarea dialogului și interacțiunii dintre oameni pentru o mai buna cunoaștere, acceptare și valorificarea în societate a specificului etnocultural al fiecăruia.

 Acest obiectiv dorim să îl atingem prin următoarele obiective specifice:

 1. Organizarea programelor educaționale pentru tineret pe plan local, național și internațional.
- cursuri și traininguri în diferite domenii
- schimburi de tineret cu metode non-formale pe plan național și internațional
- promovarea colaborării organizațiilor de tineret
- campanii de informare
 
 
 
  
 
2. Organizarea programelor culturale
- organizarea unor festivaluri etnoculturale și de dialog intercultural
- organizarea schimburilor culturale
- organizarea altor manifestări culturale
 
3. Organizarea programelor civice și de formare pe plan local, național și internațional.
- campanii de sensibilizare și informare privind relațiile interculturale și diversitatea etnică care contribuie la bunăstarea socială.
- promovarea colaborării dintre organizațiile etnoculturale
- programe de formare pentru adulți
 
4. Organizarea programelor sociale pe plan local, național și internațional.
- programe de integrare socioprofesională pentru grupuri dezavantajate social