Servicii

Serviciile Asociației constau în:
 
1. Programe educaționale                                   2.  Programe culturale
și de formare a
competențelor interculturale
 
 
  
3. Programe sociale pentru integrarea comunităților etnoculturale dezavantajate
 
4. Campanii de informare
 
5. Programe pentru Tineret
 
 
 
6. Servicii de cazare la Burg Hostel                       7.  Restaurant
www.burghostel.ro
 
 
 8. Culture Pub                                                    9. Music Pub