Achizitii publice inchise

 
Anunț achiziție publică -  Achiziție servicii poștale și de curierat
  
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.ro web: www.ibz.ro
Persona de contact: Adela Romanica tel.: 0725 532668 .
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII.
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională   Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoarele servicii, prin atribuirea unui contract de servicii:
Cod CPV 64100000-7 - Servicii poștale și de curierat.
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se va aplica procedura: “prospectare a pieței - studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 22.02.2010.
Prelungirea termenului limită pentru primirea ofertelor până în data de 26.02.2010.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265 778489 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la tel 0265 506086 .
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului. Toate solicitările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 16.02.2010.
Specificații tehnice:
Achiziționarea unor servicii necesare expedierii unor plicuri/colete din localitatea Sighișoara spre diferite localități din țară și străinătate.
Durata contractului de achiziție publică: de la semnare și până la 30.09.2011.
Acte necesare solicitate:
-       certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală în original sau copie conformă cu originalul. 
Anunț achiziție publică -  Servicii de proiectare (bucătărie)
 
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.ro web: www.ibz.ro
Persona de contact: Adela Romanica tel.:  0725 532668 
 DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională  Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoarele servicii, prin atribuirea unui contract de servicii:
Cod CPV 79421200-3 – Servicii de elaborare de proiecte, altele decât pentru lucrările de construcție.
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică procedura: “prospectare a pieței - studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 06.03.2010.
Prelungirea termenului limită pentru primirea oferteleor până in data de 12.03.2010 ora 16,00.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului. Toate solicitările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 14.02.2010.
Specificații tehnice:
Realizarea unui proiect pentru amenajarea și dotarea cu mobilier și utilaje specifice a două bucătării destinate formarii profesionale, precum și a anexelor compuse din vestiar și grupuri sociale în spațiile existente la sediul beneficiarului din imobilul situat în Sighișoara, str. Bastionului nr. 4.
 
 
Anunț achiziție publică -  Achiziționare alimente
 
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz ) Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
 Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail curcubeu@ibz.ro;web: www.ibz.ro:
Persona de contact: Adela Romanica tel.:  0725 532668 
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională   Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoarele produse , prin atribuirea unui contract de furnizare:
Cod CPV 15000000-8 – Alimente, băuturi, tutun și produse conexe;
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică: “procedura competitivă”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 22.02.2010.
Prelungirea termenului limita pentru primirea ofertelor până la data de 26.02.2010.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului. Toate solicitările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 17.02.2010.
Specificații tehnice:
Achiziționarea unor alimente necesare organizării diferitelor evenimente și seminarii pe perioada de derulare a proiectului.
Ofertele trebuie să exprime prețul a cât mai multe produse din grupele enumerate mai jos.
Evaluarea ofertelor se va face prin compararea prețului/kg/litru/produs a următoarelor grupe de alimente și băuturi:
Carne și preparate din carne; PeșteGrăsimi; Fructe proaspete; Lapte și preparate;
Legume conservate; Legume proaspete; Leguminoase uscate și oleaginoase;
Ouă; Produse derivate din cereale; Produse zaharoase; Băuturi alcoolice și nealcoolice.
 
 
 
 
 
 
Anunț achiziție publică - Achiziționare servicii de proiectare amenajare spații mansardă și înlocuire tâmplărie exterioară
 
 
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.roweb: www.ibz.ro  
Persona de contact: Volker Reiter
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII.
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională  Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoareleservicii, prin atribuirea unui contract de servicii:
Cod CPV 71220000-6 – Servicii de proiectare arhitecturală;
Cod CPV 71242000-6 – Pregătire de proiecte și proiectare, estimare a costurilor.
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică: “prospecatre a pieței-studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 12.02.2010.
Prelungirea termenului limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați pâna în data 19.02.2010.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86. Expertiza tehnică și studiul de fezabilitate vor fi puse la dispoziția solicitanților la sediul beneficiarului.
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului achiziții publică. Toate solicitările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns în scris (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 04.02.2010.
Specificații tehnice:
-       proiectare pentru amenajarea la mansardă a unor spații având ca destinație:
       birou, grupuri sanitare, hol, săli de curs pentru un centru de formare profesională;
Se solicită proiect tehnic pentru ” arhitectura, instalatii sanitare, instalatii electrice, instalatii termice, inlocuire tamplarie exterioară” conform legii nr. 50/1991.
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Anunț achiziție publica -  servicii de leasing financiar

 Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret (Autoritatea contractantă) anunță că solicită depunerea de oferte pentru achiziția serviciilor de leasing financiar, Cod CPV 66114000-2  - microbuz 8+1prin procedura de cerere de oferte, în scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare și integrare profesională – Curcubeu”.

Criteriul de atribuire a contractului de leasing este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.
Informațiile privind achiziția serviciului precum și documentația pentru ofertanți se pot obține  pe pagina web www.ibz.ro, în secțiunea “Achiziții publice deschise” și la numărul de telefon  0265 77 84 89  0265 77 84 89 .
Toți operatorii economici sunt invitați să depună ofertele până la data de  19.02.2010 ora 10,00 prin poșta, curierat sau personal la sediul asociației, str. Bastionului 4 – 6, 545400 Sighișoara.

Documentatie pentru ofertanti:

Fisier documentatie pentru ofertanti

Fisa date achizitie

_____________________________________________________________________________________________
Anunț achiziție publică - Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor
 
 
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400,Tel.:  0265 778489   fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.ro web: www.ibz.ro
Persona de contact: Adela Romanica, tel.:  0725 532668  .
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoarele servicii, prin atribuirea unui contract de servicii:
Cod CPV 71317100-4 – Servicii de consultanță în protecția contra incendiilor și a exploziilor și în controlul incendiilor și al exploziilor; Cod CPV 75251110-4 – Servicii de prevenire a incendiilor.
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică: “prospectare a pieței-studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 17.02.2010.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului achiziții publica. Toate solicitaările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns în scris (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 11.02.2010.
Specificații tehnice:
1)    Se solicită realizarea unei expertize PSI (prevenire si stingerea incendiilor).
2)    Elaborare unui scenariu de securitate la incendiu care să estimeze condițiile tehnice asigurate conform reglementarilor în vigoare și acțiunile ce trebuiesc întreprinse în caz de incendiu pentru îndeplinirea cerinței   "securitatea la incendiu", conform exigențelor esențiale de siguranță la foc Cc și Ci
Aceste servicii sunt necesare conform legii nr.10 /1995 privind calitatea în construcții în vederea proiectării și autorizării unor lucrari de amenajare ce vor fi executate la imobilul beneficiarului din Str.Bastionului Nr. 4.
Se elaborează pentru categoriile de construcții, instalații și amenajări stabilite prin H.G. nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajari care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în M. Oficial al României nr. 995/2006).
 
 
 
 
 
Anunț achiziție publică - Achiziționare servicii întreținere pagina WEB si echipamente IT
 
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.roweb: www.ibz.ro 
Persona de contact: Volker Reiter
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională   Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoareleservicii defalcate pe loturi, prin atribuirea a doua contracte de servicii distincte:
Lotul 1Întretinere si programare pagina WEB:
Cod CPV  72421000-7 – Servicii de dezvoltare de aplicații client internet sau intranet
Lotul 2 - Întretinere echipamente IT, periferice si rețea:
Cod CPV 50323000-5 – Servicii de reparare și de întreținere a perifericelor informatice;
Cod CPV 50300000-8 – Servicii de reparare și de întreținere și servicii conexe pentru computere personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de telecomunicații și pentru echipament audiovisual.
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică: “prospecatre a pieței-studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 13.02.2010.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului achiziții publică. Toate solicitările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns în scris (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 08.02.2010.
Specificații tehnice: Durata contractelor: de la semnare și pâna în data de 30.09.2011.
Lotul 1 – Întretinere si programare pagina WEB:
-       întreținerea și editarea periodică a paginii WEB a asociației;
-       asigurarea funcționalității acestei pagini pe toată perioada de implementarea a proiectului;
-       up-datarea și up-gradarea paginii WEB precum și a programelor aferente;
Lotul 2 - Întretinere echipamente IT, periferice si retea:
-       întreținerea din punct de vedere hardware si software a (calculatoare)computerelor;
-       întreținerea rețelei de calculatoare și telefoniei, precum și a perifericelor acestora pe toată perioada de implementarea a proiectului.
 
 
 
 
Anunt achiziție publica -  Achiziționare haine de serviciu (uniforme de lucru).
 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.ro web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare si integrare profesional Curcubeu , Asociatia doreste sa achizitioneze urmatoarele produse, prin atribuirea unui contract de furnizare:
Cod CPV 18222000-1 – Haine de serviciu
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic se aplica procedura: “prospectare a pieței –studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in specificatiile tehnice.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 29.01.2010.
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisa trimisa prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
INVITATIA
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii publica. Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 22.01.2010.
Specificații tehnice:
Confectionarea a 50 de uniforme de lucru personalizate cu logo-ul proiectului.
Masuri: (standardizate pe marimi) S, M, L, XL, XXL.
Material: bumbac 65%, polyester 35%.
Specificul uniformelor: restaurant, bucatarie, intretinere.
Durata contractului: de la data semnarii  pana la finalizarea si predarea produselor.
 
 
 
 
 
Anunț achiziție publică-   Achiziționare servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță
 
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.ro, web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională   Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoareleservicii, prin atribuirea unui contract de servicii conexe:
Cod CPV 73000000-2– Servicii de cercetare și de dezvoltare și servicii conexe de consultanță;
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică: “prospecatre a pieței-studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 26.01.2010.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la  0265 77 84 89   sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului achiziții publica. Toate solicitaările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns în scris (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 21.01.2010.
Specificații tehnice:
Responsabilitati contractuale ale agentilor economici:
Pe domeniu PSI (prevenirea si stingerea incendiilor)
Instructajul cursantilor (o data pe luna) si intocmirea foii colective de evidenta a instructajelor;
Instructajul lucratorilor la angajare si periodic (o data pe luna);
Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor;
Propunerea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I): responsabilitati,lucru cu foc deschis,interzicerea fumatului in locuri nepermise;
Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor(P.S.I);
Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
Participarea la evenimente deosebite ce pot apare (controale sau alte evenimente);
Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotararile Guvernului;
Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I) cu prilejul vizitelor si al cercetarii evenimentelor.
Sarcini ce sunt prevazute in Ordinul 712/2005 privin instruirea personalului.
 
Pe domeniu SSM (sanatate si securitate in munca)
Instructajul cursantilor (o data pe luna) si intocmirea foii colective de evidenta a instructajelor;
Instructajul lucratorilor la angajare si periodic (o data pe luna);
Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire;
Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitatea, sanatatea si protectia muncii;
Evidenta echipamentelor individuale de protectie;
Participarea la evenimentele deosebite ce pot apare (controale sau accidente);
Intocmirea rapoartelor si listelor prevazute in Hotaririle Guvernului;
Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;
Sarcini ce sunt prevazute in art. 5 din Hotararea de Guvern nr. 1425/2006 privind normele de aplicare ale Legii nr319/2006.

 

 

 Anunț Achiziție publică -  Achiziționare manuale 

Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.roweb: www.ibz.ro
Persona de contact: Adela Romanica, tel.:  0725 532668  0725 532668
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională  Curcubeu , Asociația dorește să achiziționeze următoarele produse, prin atribuirea unui contract de furnizare:
Cod CPV 22470000-5 – Manuale.
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică: “prospectare a pieței-studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 16.02.2010.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului. Toate solicitările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 11.02.2010.
Specificații tehnice:
Achiziționarea unor manuale de specialitate necesare procesului de implementare al proiectului și pregatirea profesională a cursanților.
Lisata manualelor ce se dorește a fi achizitionate:
 1. Animația în turism și industria ospitalității;
 2. Asistența turistică în organizarea evenimentelor;
 3. Cartea ospitalității;
 4. Dicționar gastronomic explicative;
 5. Ghid de conversație poliglot ptr pers din restaurant;
 6. Ghidul profesionistului în restaurație.Teste ptr evaluare;
 7. Ghid de conversație poliglot ptr pers din industria hoteliera și turism;
 8. Limba germană ptr personalul din restaurant și bucătărie;
 9. Limba germană ptr personalul hotelier;
10. Lb engleză ptr pers din restaurante și vase de croazieră;
11. Maitre d Hotel. Teorie și practică;
12. Manualul directorului de hotel;
13. Manualul practic al bucătarului;
14. Manualul practic al ospătarului;
15. Manuale de cunostinte ec si antreprenoriale in turism;
16. Organizarea activ de evenimente si banqueting in structurile de primire;
17. Tehnologie hoteliera-Front Office;
18. Tehnologie hoteliera-Housekeeping;
19. Ospatar. Manual pentru calificarea ospatar (chelner), vanzator;
20. Cofetar-Patiser - manual pentru calificarea cofetar-patiser;
21. Bucatar - Manual pentru calificarea bucatar, anul de completare;
22. Tehnician in turism. Manual pentru calificarea tehnician in turism;
23. Practica asistenței sociale (Karla Kroqsrud, editura Polirom).
 
 
 
 
Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013    
Axa prioritară 6 „ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „ Dezvoltarea economiei sociale”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/53/6.1/G/40484
Titlul proiectului: „Centrul de formare și integrarea profesională – Curcubeu”.
 
Autoritatea contractantă: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
               
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv, in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Durata proiectului 24 luni.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesională – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa incheie un contract de furnizare in vederea achizitionarii urmatoarele produse:
Cod CPV 39112000-0 Scaune
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei (specficatii tehnice).
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice deschise” , la 0265-77.84.89 sau printr-o solicitare scrisa trimisa prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265-50.60.86.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 02.12.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitie publică.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 27.11.2009.
 
Specificatii tehnice:

 

 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) (C.E.I.T.)
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida procedura pentru achizitionarea de produse – birotica, papetarie, consumabile – pe baza de contract cu caracter de regularitate prin livrari succesive.
                                                                                           
Locul de livrare al produselor: sediul asociatie C.E.I.T., Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara
Achizitionarea produselor se va realiza prin cumparare.
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: de la data lansarii si receptionarii ofertei si pe intreaga derulare a contractului.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )doreste sa achizitioneze urmatoarele produse:
- produse de birotica, papetarie si consumabile
Coduri informative ale produselor ce se estimeaza a fi achizitionate:
Cod CPV 29864000-3 Echipament de birotică
Cod CPV 30192700-8 Papetărie
Cod CPV 36700000-8 Diverse consumabile și produse de consum
Cod CPV 36710000-1 Consumabile
Cod CPV 21230000-4 Articole de papetărie și alte articole din hârtie
Cod CPV 22800000-8 Registre, registre contabile, clasoare, formulare și alte articole imprimate de papetărie din hârtie
Cod CPV 22860000-6 Articole imprimate de papetărie, cu excepția formularelor
Cod CPV 21232000-8 Plicuri, cărți poștale și cărți poștale neilustrate
Cod CPV 21232300-1 Plicuri
Cod CPV 21233600-1 Hârtie continuă pentru imprimante de computer
Cod CPV 21233610-4 Formulare continue
Cod CPV 21234100-3 Hârtie autoadezivă


 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  prospectare a pieței –
studiu de piață.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul), documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 27.10.2009, ora 12:00
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
 
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
 
Specificatii tehnice:
                Grupe de produse tinta:
-          Accesorii pentru birou
-          Alte articole din hartie
-          Hartie si carton
-          Instrumente de scris si corectura
-          Articole pentru organizare si arhivare
-          Tehnica de birou, accesorii si consumabile
-          Accesorii pentru documente
-          Articole de papetarie
-          Articole de scris
-          Consumabile
-          Papetarie
-          Tipizate
-          Altele


 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii prin publicarea urmatorului anunt:
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:
Coduri informative ale serviciilor ce se estimeaza a fi achizitionate -
- CPV 74200000-1 - Servicii de arhitectură, de inginerie, de construcții și servicii conexe de consultanță tehnică – grupa de servicii
- CPV 74210000-4 - Servicii de consultanță tehnică - clasa de servicii
- CPV 74222300-4 - Servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcțiilor – ctegoria de servicii
Serviciile sunt necesare in vederea implementarii si derularii proiectului, urmand a fi comandata o expertiza tehnica pentru fezabilitatea amenajarilor necesare in vederea mansardarii unei cladiri.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 27.10.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
 
Specificatii tehnice:
 
-          executarea unei expertize tehnice in constructii civile pentru o cladiri incadrata in categoria “monumente istorice clasa A”
-          studiu de fezabilitate cu privire la executarea unor lucrari de mansardare cu scopul crearii a trei incaperi (birou, sala de predare, atelier informatic) plus anexe.
 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) informeaza ca pentru implementarea unui proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “contracteaza un expert contabil autorizat in conditiile legii, pentru serviciul de management financiar al proiectelor.
 
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
 
Durata proiectului 24 luni.
 
Expertul contabil trebuie:
- Sa detina experienta profesionala relevanta in implementare proiectelor de tip FSE, POSDRU.
- Sa fie orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul 2009.
- Sa aiba o conduita profesionala corespunzatoare, respectiv sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catrea Departamentul de etica sau de catre comisiile de disciplina CECCAR.
 
 
Atributiile in cadrul proiectului:
- Tinerea unei evidente contabile analitice si distincte a Proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului.
- Semnarea si datarea documentelor contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului.
- Emiterea unei declarații pe propria răspundere cu privire la calitatea de expert contabil deținuta care sa insoteasca fiecare cerere de rambursare (intermediara/finala) transmisa de beneficiar
- Eliberarea unei atestări in conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea si prezentarea situațiilor financiare – ghid.
 
Persoanele interesate sunt rugate sa  depuna ofertele la secretariatul Asociatiei Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ).
 
Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.10.2009, ora 12:00.
 
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare :

* copie carnet de membru CECCAR vizat pentru 2009,
* declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu a fost sancționat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina CECCAR,
* copie certificat imatriculare, copie  statutul societatii, certificat ROLEG, certificat de atestare fiscala eliberat de Ministerul Finantelor Publice - original; (daca e cazul)
Criteriul de atribuire este: „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
 
Specificatii particularizate:
 
Expertul contabil trebuie:
- Sa detina experienta profesionala relevanta in implementare proiectelor de tip FSE, POSDRU.
- Sa fie orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul 2009.

 
Atributiile in cadrul proiectului:
-       pregateste documentata pentru audit finaciar
-          raspunde de managementul financiar al proiectului
-          elaborarea diagramei de cash-flow
-          participarea la sedinta saptamanala a echpei de managementul al proiectului.
 
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare :

- copie carnet de membru CECCAR vizat pentru 2009
- copie dupa diploma de licenta a studiilor absolvite (economist)
- declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu a fost sancționat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina CECCAR,

 
Oferta trebuie transmisa prin fax, e-mail, posta-curierart sau personal la sediul Asociatie.

 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii – pe baza de contract cu caracter de regularitate prin prestatii succesive pe perioada 24 luni, prin publicarea urmatorului anunt:
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:
Coduri informative ale serviciilor ce se estimeaza a fi achizitionate -
- CPV 64200000 - Servicii de telecomunicații – grupa de servicii
- CPV 64210000 - Servicii de telefonie și de transmisie de date - clasa de servicii
- CPV 64212000 - Servicii de telefonie mobilă – ctegoria de servicii

Serviciile sunt necesare in vederea implementarii si derularii proiectului, urmand a fi achizitionate o gama de servicii de telecomunicatii conform listei de mai sus.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 26.10.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
Prelungirea termenului limita pana la data de 04.11.2009, ora 12:00.
 
Specificatii tehnice.
 
                Servicii de telefonie mobile:
–         abonament de grup pentru 10 persoane;
–         gratuititatea convorbirilor in interiorul grupului;
–         1200 minute nationale gratuite catre retele mobile si fixe;
–         9 terminale de telefonie mobila gratuite;
–         un terminal tip GSM desk-fone
–         internet mobile 3G
              Servicii de telefonie si date:
-          servicii de internet prin cablu – minim 6Mb/sec.download - trafic nelimitat


 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii prin publicarea urmatorului anunt:
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:

- CPV 74810000-0  - Servicii de fotografie și servicii conexe - clasa de servicii

Serviciile sunt necesare in vederea implementarii si derularii proiectului, fotografierea si designul materialelor de promovare.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 27.10.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
 
Specificatii tehnice:
-          documentarea proiectului prin fotografiere
-          dezvoltarea unui corporate-design (logo, antet, etc.)
-          design pentru flyer format A4 si 4+4
-          macheta pagina web
-          design-ul raportului final  - 40-50 pagini A4 policromie


 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii prin publicarea urmatorului anunt:
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:

- CPV 62210000-7 - Servicii de transport aerian de pasageri ocazional - clasa de servicii

Serviciile sunt necesare in vederea organizarii transportului personelor implicate in derularea proiectului. Deplasrile vor fi efectuate pe ruta Romania-Germania dus-intors, in perioada 01.11.2005 - 05.12.2009 . Serviciile vor include achizitionarea biletelor si transportul aerian  pe ruta mentionata pentru persoanele desemnate.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul), documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 20.10.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 05.10.2009
 
Specificatii tehnice:
                - achizitionarea unui bilet de avion dus-intors Romania-Germania.

 

 Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013    
Axa prioritară 6 „ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „ Dezvoltarea economiei sociale”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/53/6.1/G/40484
Titlul proiectului: „Centrul de formare și integrarea profesională – Curcubeu”.
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489; e-mail: curcubeu@ibz.ro; web: www.ibz.ro
Reprezentant legal: dir. exec. Volker Reiter
In conformitate cu:
-          prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009
-           in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii prin publicarea urmatorului anunt:
Durata proiectului - 24 luni.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII.
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele produse prin contract de furnizare:
- CPV 30000000 - 9 Echipament informatic si accesorii de birou cu exceptia mobilierului si a pachetelor de software
- CPV 48000000 - 5 Pachete software si sisteme informatice
Produsele  sunt necesare in vederea echiparii tehnice a trei birouri.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”. Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei – specificatii tehnice.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru  prospecatrea pietei si primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 09.12.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt invitati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 03.12.2009.
 
Specificatii tehnice:
Echipament informatic si accesorii
1. Sistem Desktop cu procesor Intel Dual Core E5300 2.6GHz, 2GB RAM, 320GB HDD – buc. 2
2. Sistem Desktop cu procesor Intel® CoreTM2 Duo E8400 3.0GHz, 4GB, 500GB, Card Grafic 1GB – buc. 1
3. Netbook – buc. 2
D 11,6 WXGA(1366x768) - Intel® AtomTM Menlow Z520 - 2 GB RAM - 250Gb HDD - Wlan 802.11b/g/n,
1.3 Mega Pixel Video camera - Sound - Spk - Mic - Card Reader - BT - up to 9.5hrs (6 cells 4400mAh 48.84W/h)
4. Monitor LCD 21.5, wide – buc. 3
5. HDD extern 2TB, 16MB, Ethernet, USB 2.0 – buc. 2
6. DVD writer extern – buc. 1
7. Imprimanta multifunctionalalaser alb negru – buc. 1
               functii necesare: scanare color, fax, copiere, imprimare
Copiator - Viteza de copiere alb/negru (cpm): 28; Zoom (%):25 – 400; Timp de incalzire (s): 07.mai; Prima pagina (s): 08.mai
Imprimanta - Format: A4; Tehnologie: Laser; Viteza de printare alb/negru (ppm): 26; Rezolutie la printare alb-negru (dpi): 1200 x 1200; 600 x 600; Mod tiparire : Monochrome; Retea: Fast Ethernet
                Duplex: Da
Scanner - Rezolutie de scanare (dpi): 600 x 600; Viteza de scanare (sec/pag): 21 -22; Functii scanner: Aria maxima de scanare: 216 x 356 mm
Fax - Viteza transmisie (Kbps): 33.6
8. Imprimanta Multifunctionala Laser Color – buc 1
                functii necesare: imprimare, scanare, copiere, fax
                Copiator - Viteza de copiere color (cpm): 25-400; Viteza de copiere alb/negru (cpm): 16.mai
                Imprimanta - Format: A4; Tehnologie: Laser; Viteza de printare alb/negru: 23 ppm; Viteza de printare color: 23;
Rezolutie la printare alb-negru (dpi): 1200 x 1200; Mod tiparire : color; Rezolutie la printare color: 1200 x 1200; Retea: 10/100BaseTX; Duplex: da, Limbaj imprimanta: PCL6
                Scanner - Flatbed scanner cu ADF
                Fax - Viteza transmisie (Kbps): 33,6
Pachete software si sisteme informatice.
1. Sistem operare licenta educationala – buc. 3
2. Pachet soft office  licenta educationala – buc. 3

 Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013    
Axa prioritară 6 „ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „ Dezvoltarea economiei sociale”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/53/6.1/G/40484
Titlul proiectului: „Centrul de formare și integrarea profesională – Curcubeu”.
 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489; e-mail: curcubeu@ibz.ro; web: www.ibz.ro
Reprezentant legal: dir. exec. Volker Reiter
In conformitate cu:
- prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009
- in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii prin publicarea urmatorului anunt:
Durata proiectului - 24 luni.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII.
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:
- CPV 79341000-6 Servicii de publicitate
- CPV 79342200-5 Servicii de promovare
Serviciile sunt necesare in vederea implementarii si derularii proiectului, pentru promovarea in presa scrisa a evenimentelor si activitatilor specifice.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”. Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract,  sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru  prospecatrea pietei si primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 07.12.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt invitati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 02.12.2009.
 
Specificatii tehnice:                                         Durata estimata a contractului de servicii – 22 de luni.
 
1.  spatiu pentru publicarea unor anunturi publicitare referitoare la:
                  - achizitii publice
                 - recrutare de personal, etc.
frecventa- saptamanal  pe intreaga perioada de derulare a proiectului
2.  spatiu pentru publicarea unor articole de promovare despre evenimente organizate in cadrul proiectului
frecventa- minim 30 articole pe intreaga perioada de derulare a proiectului.
 Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013    
Axa prioritară 6 „ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „ Dezvoltarea economiei sociale”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/53/6.1/G/40484
Titlul proiectului: „Centrul de formare și integrarea profesională – Curcubeu”.
 
Autoritatea contractantă: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
               
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv, in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Durata proiectului 24 luni.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa incheie un contract de furnizare in vederea achizitionarii urmatoarele produse:
Cod CPV 39130000-2 – mobilier de birou
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei (specficatii tehnice).
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 02.12.2009, ora 12:00.
 
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 27.11.2009.
 
Specificatii tehnice:
·         Scaune birou ergonomic
·         Mese birou
·         Masă de consiliu
·         Corpuri suspendate
·         Blaturi de lucru
·         Corpuri cu 3 sertare
·         Etajere cu 3 rafturi pozabile pe perete
·         Corpuri dulap cu cheie
·         Rafturi verticale duble pe podea
·         Mese dreptunghiulare cu 4 picioare  

Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii prin publicarea urmatorului anunt:
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:
Coduri informative ale produselor ce se estimeaza a fi achizitionate -
 
- CPV 64228200-2 - Transmisie de programe radio – ctegoria de servicii

Sunt necesare in vederea implementarii si derularii proiectului, prin achizitia unor servicii de difuzarea a unor spoturi radio.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 27.10.2009, ora 12:00.
Prelungirea termenului limita pana la data de  01.12.2009, ora 12:00.
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
 
Specificatii tehnice:
                 - productia si transmiterea unor spoturi radio si anunturi pe o perioada de 22 de luni cu o frecventa de trei difuzari/zi.

 
 
 
 Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013    
Axa prioritară 6 „ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „ Dezvoltarea economiei sociale”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/53/6.1/G/40484
Titlul proiectului: „Centrul de formare și integrarea profesională – Curcubeu”.
 
Autoritatea contractantă: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
               
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv, in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Durata proiectului 24 luni.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:
Cod CPV 66114000-2 - servicii de leasing financiar
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 27.10.2009, ora 12:00.
Prelungirea termenului limita de depunere a ofetelor: 05.12.2009.
PROCEDURA ANULATA!!!
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 25.11.2009.
 
Specificatii tehnice:
- incheierea unui contract de leasing cu un operator economic, prestator de servicii de leasing financiar in scopul achzitionarii unui autoturism - microbus 8+1 persoane
- motorizare diesel
- cod CPV 66114000-2


 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) (C.E.I.T.)
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida procedura pentru achizitionarea de Servicii anexe si auxiliare transportului – pe baza de contract cu caracter de regularitate prin prestatii succesive.
                                                                                           
Locul de livrare al produselor: puncte de lucru ale ofertantului.
Achizitionarea produselor se va realiza prin cumparare.
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: de la data lansarii si receptionarii ofertei si pana la semnarea contractului de achizitie.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii cuprinse in grupa - Servicii anexe si auxiliare transportului:
 
Coduri informative ale serviviilor ce se estimeaza a fi achizitionate:
Cod CPV 63226000-9 Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor

 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  prospectare a pieței –
studiu de piață.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul), documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 27.10.2009, ora 12:00

INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului de servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
 
 
Specificatii tehnice:
 
Tip Combustibil: benzina CO 95, CO 98, Motorina.
Posibilitatea punerii la dispozitia beneficarului a bonurilor cu valoare fixa (BCF), card.
Acoperire notionala a punctelor de desfacere.
Acte justificative necesare din partea agentului economic in vederea incheierii contractului:
-          copie dupa certificatul constatator
-          oferta scrisa (stampilata si semnata) pentru 1 litru cobustibil /CO 95, CO 98, Motorina
  
 
 
 Investește în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013    
Axa prioritară 6 „ Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenție 6.1. „ Dezvoltarea economiei sociale”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/53/6.1/G/40484
Titlul proiectului: „Centrul de formare și integrarea profesională – Curcubeu”.
 
Autoritatea contractanta: S.C. MAGNA2002 S.R.L. - Partener ID: 10338
CUI: 15035090
NRC: J26/990/2002
Adresa: Str. Koos Nr. 2/31, Tg. Mures, jud. Mures, 540424
Tel.: 0723-896.220
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: CSISZER Annamaria
 
reprezentata prin dl. Nagy Laszlo Mihaly avand functia de director, in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013; instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu res-pectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului, S.C. MAGNA 2002 S.R.L. in calitatea sa de partener intelege sa deschida procedura pentru achizitionarea unor servicii de formare profesionala a formatorilor – pe baza de contract de servicii.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
                                                                                           
Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila:
de la data lansarii si recep-tionarii ofertei si pe intreaga derulare a contractului.
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “  S.C. MAGNA2002 S.R.L. doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:
 
Cod CPV 80422200-0 Seminarii de formare
Cod CPV 80421000-1 Servicii de formare specializată
Cod CPV 80423000-5 Servicii de formare profesională
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  prospectare a pieței – studiu de piață.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul), documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 18.11.2009, ora 12:00
 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro tel.: 0723-396.220, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.   sau solicitate la numarul de
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 13.11.2009.
Specificatii tenice:
-  achizitionarea unor servicii de formare profesionala a formatorilor pe baza de contract de sevicii
-  cursuri formatori pentru profesia prevazuta in COR 241205
- formarea a 5 persoane cu pregatire scolara medie
- perioada de desfasurare a cursurilor - decembrie 2009 

 

 

 Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) informeaza ca pentru implementarea unui proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “contracteaza un expert contabil autorizat in conditiile legii, pentru serviciul de contabilitate al proiectului.
 - cod CPV – 79211000-6
 
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
 
Durata proiectului 24 luni.
 
Contabilul trebuie:
- Sa detina experienta profesionala relevanta in implementare proiectelor de tip FSE, POSDRU.
- Sa fie orice persoana fizica sau juridica inscrisa in Registrul expertilor contabili activi intocmit de CECCAR, inregistrata fiscal in Romania si care detine viza de membru activ al CECCAR pe anul 2009.
- Sa aiba o conduita profesionala corespunzatoare, respectiv sa nu fi fost sanctionat in ultimii 3 ani de catrea Departamentul de etica sau de catre comisiile de disciplina CECCAR.
 
 
Atributiile in cadrul proiectului:
- Tinerea unei evidente contabile analitice si distincte a Proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului.
- Semnarea si datarea documentelor contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului.
- Emiterea unei declarații pe propria răspundere cu privire la calitatea de expert contabil deținuta care sa insoteasca fiecare cerere de rambursare (intermediara/finala) transmisa de beneficiar
- Eliberarea unei atestări in conformitate cu Standardul profesional nr. 22 Misiunea de examinare a contabilității, întocmirea si prezentarea situațiilor financiare – ghid.
 
Persoanele interesate sunt rugate sa  depuna ofertele la secretariatul Asociatiei Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ).
 
Data limita pentru depunerea ofertelor: 27.10.2009, ora 12:00.
Prelungirea date limita de depunere a ofertelor este 10.12.2009, ora 12:00.
 
Oferta trebuie sa contina urmatoarele documente edificatoare :

* copie carnet de membru CECCAR vizat pentru 2009,
* declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu a fost sancționat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina CECCAR,
* copie certificat imatriculare, copie  statutul societatii, certificat ROLEG, certificat de atestare fiscala eliberat de Ministerul Finantelor Publice - original; (daca e cazul)
Criteriul de atribuire este: „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”.
 
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
 
Specificatii particularizate:
 
Atributiile in cadrul proiectului:
- Tinerea unei evidente contabile analitice si distincte a Proiectului utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului.
- Semnarea si datarea documentelor contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului.
 
 
Documente justificative edificatoare obligatorii:

* copie carnet de membru CECCAR vizat pentru 2009,
* declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu a fost sancționat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina CECCAR,
* copie certificat imatriculare, copie  statutul societatii, certificat ROLEG, certificat de atestare fiscala eliberat de Ministerul Finantelor Publice - original; (daca e cazul)
 
Oferta trebuie transmisa prin fax, e-mail, posta-curierart sau personal la sediul Asociatie.

 

  

 

Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128
Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000
Adresa: Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel./fax: 0265-778.489
e-mail: curcubeu@ibz.ro
web: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
reprezentata prin Volker Reiter,  avand functia de director executiv,  in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 9 / Proiecte strategice privind efecturarea achizitiilor publice necesare implemetarii proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, instructiune emisa de AMPOSDRU la data de 07.07.2009, in aplicarea principiilor nediscrimiarii si tratamentului egal, al recunoasterii reciproce, al transparentei, al proportionalitatii, al asumarii raspunderii, al eficientei utilizarii fondurilor publice, precum si cu respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese si a neretroactivitatii contractului.
Acest proiect este reglementat prin contract de finantare nerambursabila incheiat intre AMPOSDRU si Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz).
 
Asociatia C.E.I.T intelege sa deschida competitia pentru atribuirea unui contract de servicii prin publicarea urmatorului anunt:
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 “Centrul de formare si integrare profesional – Curcubeu – “, Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret Sighisoara ( ibz ) doreste sa achizitioneze urmatoarele servicii:

- CPV 74121210-8  - Servicii de auditare financiară – categoria de servicii

Serviciile sunt necesare in vederea implementarii si derularii proiectului respectand instructiunile emise de AMPOSDRU si normele prevazute in legile speciale precum si in alte acte normative in vigoare.
 
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic, achizitorul opteaza pentru aplicarea procedurii  “prospectare a pieței–studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in documentatia achizitiei.
 
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie, precum si (unde este cazul) documentatia de atribuire / specificatiile tehnice - fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini formulare, contract sunt disponibile pe pagina de internet
www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice”.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 27.10.2009, ora 12:00.
Prelungirea datei limita de depunere a ofertelor pana la data de 15.12.2009.
Prelungirea datei limita de depunere a ofertelor pana la data de 22.01.2010. 
INVITATIE
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii produse/servicii.
Orice informatii suplimentare cu privire la aceasta pot fi accesate de pe pagina de internet www.ibz.ro sau solicitate, in scris, la numarul de fax 0265-778.489, sau la adresa de posta electronica curcubeu@ibz.ro.
Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 20.10.2009
.
 
Specificatii tehnice:
-          experienta in auditarea proiectelor de tip FSE, POSDRU candidatul trebuie sa aiba calitatea de membru CAFR  (Camera Auditorilor Financiari din Romania)
-          verificarea cererilor de rambursare
-          verificarea corectitudinii si eligibilitatii cheltuielilor
-          intocmirea raporturilor de verificare a cheltuielilor
 
 
Anunț achiziție publică-   Achiziționare echipament tehnic– dotare sală de seminarii.
 
Autoritatea contractantă: Asociația Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighișoara, jud. Mureș, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.roweb: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZIȚIE. SURSA FINANȚĂRII
În scopul implementării proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare și integrare profesională   Curcubeu , servicii defalcate pe loturi, prin atribuirea mai multor contracte de furnizare/servicii distincte:Asociația dorește să achiziționeze următoarele produse și
Lotul 1 – Cod CPV 39134000-0 – Mobilier pentru computer; Cod CPV 39100000-3– Mobilier;
Lotul 2 – Cod CPV 39300000-5 – Diverse echipamente;
Lotul 3 – Cod CPV 30000000-9 – Echipament informatic și accesorii de birou, cu excepția mobilierului și a pachetelor software; Cod CPV 48190000-6 – Pachete software educaționale; Cod CPV 48000000-8 –Pachete software și sisteme informatice;
CRITERIUL ATRIBUIRII
În vederea selecționării unui operator economic se aplică: “procedura competitivă”.
Criteriul de stabilire a ofertei câștigătoare este : “prețul cel mai scăzut”.
La aplicarea criteriului se va lua în calcul prețul total al ofertei, sub singura condiție ca oferta să corespundă cerințelor descrise în specificațiile tehnice.
Termenul limită pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesați este 26.01.2010, ora 14:00.
OBȚINERE INFORMAȚII
Toate informațiile necesare oricărui operator economic în vederea participării la procedura de achiziție sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , în secțiunea “Achiziții publice deschise” , la 0265 77 84 89 sau printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la  0265 50 60 86
INVITAȚIA
Toți operatorii economici interesați sunt rugați să participe la procedura de atribuire a contractului achiziții publica. Toate solicitaările formulate de operatorii economici interesați vor primi răspuns în scris (în măsura obligativității prevăzută de procedura aplicată).
Data publicării anunțului: 21.01.2010.
Specificații tehnice:
Lotul 1 – Cod CPV 39134000-0; 39100000-3.
-       Masa pentru calculator cu suport pentru tastatură și unitate centrală.
-       Dulap cu două uși, cu închizător cu cheie și rafturi intermediare.
-       Dimensiuni dulap: înălțime – 2100mm; lățime- 850mm; adâncime- 600mm
Lotul 2 – Cod CPV 39300000-5.
-       Ecran proiecție de perete;
-       Ecran proiecție cu trepied;
-       Flipchart magnetic cu brațe;
-       Tabla albă magnetică rotativă cu doua fețe;
Lotul 3 – Cod CPV 30000000-9; 48190000-6; 48000000-8.
Echipament informatic și accesorii:
 Sistem Desktop – buc. 10 - cu urmatoarea configurație:
1.     Placa de bază G31, s.775, FSB 1333, video, LAN, 4xSATA 2, 1xPCI-E(x16), 1xPCI-E(x1), 2xPCI, 2xDDRII 800, mATX,
2.     Procesor E2200 2,2 GHz, bus 800, s.775, 1MB, BOX
3.     Memorie DDR II 1G PC6400 800 MHz
4.     HDD 250 GB, Serial ATA2, 7200rpm, 8MB
5.     Sistem Optic DVD+/-RW 24x Sata, Bulk, Negru, AD-5240S-0B
6.     Carcasă Middletower ATX 450W alimentare SATA, 3 bay, silver&black, USB, MT375
7.     Tastatură și mouse Kit Tastatura&Mouse KB C110 Black, PS2
Monitor LCD - 19"  TFT190C1SB/00 Wide, 1440x900, 5 ms, 1000:1(SCR 12000:1), 300 cd/mp, 176/160, black, VGA, DVI, USB – buc. 10
Pachete software și sisteme informatice:
Sistem de operare  7 Home Premium 32-bit Romanian 1pk DVD - buc. 10
Pachete software educaționale:
OfficeStd 2007 RUM OLP NL Acdmc – 5 buc;
OfficeProPlus 2007 RUM OLP NL Acdmc – 5 buc.
Garanție minim 2 ani separat pe fiecare componența.
Durata contractelor: de la semnare până la ultima livrare a produselor.

 _________________________________________________________________

 
Anunt achiziție publica -   Achiziționare materiale de promovare.
 
Autoritatea contractanta: Asociatia Centrul Educational Interetnic pentru Tineret ( ibz )
Cod fiscal: 1363 3128; Nr. Cert. Pers. Juridică: 4/29.12.2000; Str.Bastionului Nr. 4-6, Sighisoara, jud. Mures, 545400
Tel.: 0265-77.84.89; fax: 0265-50.60.86; e-mail: curcubeu@ibz.roweb: www.ibz.ro
Persona de contact: Volker Reiter
 
DESCRIERE OBIECT ACHIZITIE. SURSA FINANTARII
In scopul implementarii proiectului cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU) Nr. Proiect: 53/6.1./G/40484 Centrul de formare si integrare profesional Curcubeu , Asociatia doreste sa achizitioneze urmatoarele produse si servicii defalcate pe loturi, prin atribuirea mai multor contracte de furnizare/servicii distincte:
Lotul 1 - Cod CPV 39221121-1 – Căni; Cod CPV 79800000-2 – Servicii tipografice și servicii conexe;
Lotul 2 - Cod CPV 79823000-9 – Servicii de tipărire și de livrare;
CRITERIUL ATRIBUIRII
In vederea selectionarii unui operator economic se aplica procedura: “prospectare a pieței –studiu de piață”.
Criteriul de stabilire a ofertei castigatoare este : “pretul cel mai scazut”.
La aplicarea criteriului se va lua in calcul pretul total al ofertei, sub singura conditie ca oferta sa corespunda cerintelor descrise in specificatiile tehnice.
Termenul limita pentru primirea ofertelor operatorilor economici interesati este 22.01.2010, ora 10:00.
OBTINERE INFORMATII
Toate informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura de achizitie sunt disponibile pe pagina de internet www.ibz.ro , in sectiunea “Achizitii publice deschise” , la telefon 0265 778489 sau printr-o solicitare scrisa trimisa prin e-mail la adresa curcubeu@ibz.ro sau prin fax la: 0265 506086.
INVITATIa
Toti operatorii economici interesati sunt rugati sa participe la procedura de atribuire a contractului achizitii publica. Toate solicitarile formulate de operatorii economici interesati vor primi raspuns in scris (in masura obligativitatii prevazuta de procedura aplicata).
Data publicarii anuntului: 17.01.2010.
Specificații tehnice:
Lotul 1 - Achizitionarea a 2000 de căni cu urmatoare dimensiuni aproximative:
      Diametru: 80 – 90 mm; Inaltime: 90 - 100 mm; Volum: 250 ml
      Culoare: alb/galben/verde; Material: ceramica
Personalizarea: imprimare in policromie a unui logo prin decalcomanie:
                        Dimensiune aprox. logo: 60 x 200 mm.
Lotul 2 – Imprimarea a 3000 pliante de promovare.
Pliantele vor fi tiparite in trei tranșe a cat 1000 buc/tranșă pe perioada de derulare a contracului.
Dimensiuni: format hartie A4 (210 mm x 297 mm) pliata in 3.
Proprietati hartie: aprox. 175-220 g/m2; DCL;
Imprimare color: 4+4.
Durata contractului: de la semnare pana la data de 30.09.2011.